Ilekroć [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ilekroć spójnik podrzędny czasu Ilekroć wracał do kraju, czuł się szczęśliwy.