Ile razy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ile razy spójnik podrzędny czasu Pomagał matce ile razy go prosiła.