Im [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
im forma celownika liczby mnogiej zaimków on, ona ono Przyglądał się im uważnie.