Indziej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
indziej przysłówek (w wyrażeniach kiedy indziej, gdzie indziej) Kiedy indziej zrobił to sam.