Inny [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
inny zaimek przymiotny nieokreślony Inny zupełnie z niego uczeń.
rzeczownik Zrobiła to dla innych.