Itys [mitologia]

  • Syn Prokne i Tereusa.
  • Został zabity przez matkę, a jego ciało podane na uczcie Tereusowi.
  • W ten sposób Prokne zemściła się za zgwałcenie i okaleczenie przez Tereusa jej siostry Filomeli.
  • Bogowie zamienili wszystkich w ptaki.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.