Bieżący [wyrazy przeciwstawne]

 • Bieżący, obecnie trwający, przypadający na obecną chwilę, czas, teraźniejszy, aktualny.
 • Przeciwstawne:
  • przyszły,
  • przeszły,
  • wczorajszy,
  • jutrzejszy,
  • nieaktualny,
  • poprzedni,
  • następny,
  • dalszy,
  • wcześniejszy.