Izoglosa, izofona, izoleksa, izomorfa

  • Izoglosa to linia na mapie, która wyznacza zasięg terytorialny jakiegoś zjawiska językowego.
  • Najczęściej dotyczy to cech gwarowych.
  • Izoglosa dzieli się na izofony, izoleksy, izomorfy.

  • Izofona– linia na mapie wyznaczająca zasięg jakiejś cechy fonetycznej lub fonologicznej.
  • Najczęściej dotyczy to gwarowej cechy.

  • Izoleksa – linia na mapie wyznaczająca zasięg  występowania jakiegoś wyrazu.
  • Najczęściej chodzi o wyrazy gwarowe.

  • Izomorfa – linia na mapie wyznaczająca