Jacek [patron chrześcijański]

 • Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie tuż przed 1200 rokiem.
 • Pochodził ze szlachetnego rodu Odrowążów.
 • Jednym z jego krewnych był biskup krakowski Iwo Odrowąż.
 • Ustanowił on Jacka kanonikiem katedralnym, wysłał go też na studia do Paryża i Bolonii.
 • Tam Jacek studiował  teologię i prawo kanoniczne.
 • Podczas jednej z podróży do Rzymu biskup Iwo zabrał ze sobą Jacka.
 • Tam doszło do spotkania Jacka ze św. Dominikiem, założycielem klasztoru dominikanów.
 • Jacek, po odbyciu rocznego nowicjatu został przyjęty do zakonu.
 • Miał wówczas około 20 lat.
 • W 1222 roku dominikanie przybili do Krakowa i osiedlili się przy kościele Świętej Trójcy.
 • Miejsce to stało się ośrodkiem, z którego dominikanie wyruszali na bliższe i dalsze wyprawy misyjne.
 • Na czele takiej grupy stał także Jacek prowadząc misje na północy Polski.
 • Założył wtedy klasztor w Gdański, a później ruszył na Ruś i Prusy.
 • Brat Jacek nie przyjmował żadnych godności zakonnych, zajmując się misyjną „pracą u podstaw”.
 • Zmarł w 1257 roku w dzień Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia), którą przez całe życie otaczał szczególną czcią.

 • Imię Jacek pochodzi od łacińskiego imienia Hiacynt.
 • Święty Jacek jest patronem:
  • dominikanów,
  • Krakowa,
  • Kijowa,
  • Wrocławia.
 • Chroni przed:
  • utonięciem,
  • bezpłodnością.
 • Pomaga przy porodach.
 • Dzień św. Jacka to 17 sierpnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]