„Jądro ciemności” Josepha Conrada [zło i Afryka w utworze]

ZŁO

 • utwór można postrzegać jako dzieło o zniewalającej mocy zła,
 • tytuł wskazuje na mroczne wnętrze człowieka,
 • Marlow jest postrzegany przez niektórych jako człowiek zły i bezwzględny, przez innych jako dobry, a nawet wielki,
 • historia życia głównego bohatera nie rozstrzyga dlaczego stał się złym człowiekiem,
 • tajemnica istoty zła, jak i człowieka, który wobec niego staje się bezbronny, bezradny i uległy pozostaje nieprzenikniona, nierozwiązana.

AFRYKA

 • wybór „czarnego kontynentu” na akcję utworu jest nieprzypadkowy.
 • zło ukazane jest na przykładzie białego człowieka, podbijającego Afrykę,
 • koloniści jako wytłumaczenie podboju tych ziem wskazują misję cywilizacyjną, w rzeczywistości chodzi o rabunkowe wykorzystanie podbitych terenów i ludów,
 • te wydarzenia czytelnik poznaje z perspektywy białego człowieka,
 • sama Afryka pokazywana jest jako miejsce poza cywilizacją,
 • to rzeczywistość dzika i nieprzyjazna, a sami tubylcy to „nie-ludzie”,
 • zdobywcy, koloniści – przynoszą zło, przejmują zło i bezwzględność od ludów podbitych,
 • „Jądro ciemności” to utwór wieloznaczny i budzi wiele sporów o zawarty w nim obraz  kolonializmu.