Jagna Pacześ

 • Wiejska piękność.
 • Córka wdowy Paczesiowej.
 • Siostra Jędrzycha i Szymka.
 • Rozpieszczana przez matkę, nie dorosła do małżeństwa.
 • Nieprzystosowana do życia w gromadzie, próbuje żyć na własny sposób.
 • Nie ma sprecyzowanych marzeń ani uczuć (“… taka cichość we mnie rośnie, kieby śmierć przy mnie stojała, a tam mnie cosik porywa, tak ponosi, że tego nieba bym się uwiesiła i z tymi chmurami poniesła w świat”).
 • Odczuwa zmysłową miłość do Antka, ale i sielankowo-poetycznie durzy się w Jasiu.
 • Urodzona artystka przeżywa intensywnie muzykę organów.
 • Wzrusza opowieścią Rocha czy pięknem wiosennego krajobrazu.
 • Posiada zdolności artystyczne (kraszanki, wystrzyganki).
 • Obca jest jej pogoń za bogactwem (drze zapis i rzuca pod nogi Hanki).
 • Dramat dziewczyny, zakończony wygnaniem ze wsi, wynika z jej odmienności.
 • Jagna zapłaciła przede wszystkim za życiowe niepowodzenia wójtowej i organiściny.