Kuba Socha

 • Postać tragiczna z „Chłopów” W. St. Reymonta.
 • Reprezentant przekonania o “duszy anielskiej” polskiego ludu.
 • Powstaniec z 1863 roku.
 • Ma silne poczucie dumy rodowej.
 • Czuje się gospodarskim synem, zaś los parobka przyjmuje z chrześcijańską pokorą.
 • Z życzliwości ofiarowuje księdzu kilka upolowanych przepiórek, a niespodziewana zapłata (“tylachna pieniędzy”, czyli złotówka) i
  podszepty Jankiela sprawiają, że rozpoczyna kłusowanie na pańskim polu i w lesie.
 • Nie jest złodziejem (zwymyślał Żyda, gdy ten proponował mu pokątną sprzedaż podbieranego koniom owsa), ale własność dziedzica traktuje jako niczyją.
 • Podczas jednej z pierwszych wypraw zostaje postrzelony. Nie wie jak się zachować i o pomoc prosi Jagustynkę i Jambrożego.
 • Lęk przed szpitalem doprowadza go do okrutnego samookaleczenia (ucina sobie nogę) i śmierci z wykrwawienia.
 • Boryna ceni jego pracowitość, ale nie wynagradza go odpowiednio za ciężką pracę i oddanie.
 • Nie ma w Kubie śladów egoizmu, a głęboka religijność ma wiele z franciszkańskiej pokory.