Jak czytać wiersze…

Czytanie wierszy jest czymś innym niż czytanie epiki (powieści, nowel czy opowiadań).

Lektura wierszy wymaga sporych umiejętności, a także orientacji w arkanach mowy poetyckiej.

Związane jest to z tym, ze tak naprawdę wiersz znaczy „więcej” niż słowa, które go budują.

Przystępując do czytania utworu poetyckiego czytelnik musi przyjąć postawę aktywną, czyli taką, która nie zadowala się tym, co bezpośrednio wynika z treści wiersza, ale dąży do odkrycia różnorakich sensów.

Wiersz działa na czytającego nie tylko słowem, ale również poprzez metaforykę, strukturę brzmieniową i różne zestawienia słów.

Lubiąc twórczość  jakiegoś poety warto , w celu stworzenia sobie pełnego portretu artysty, sięgnąć do jego biografii, ponieważ między kolejami jego losu, czasem i dorobkiem istnieje ścisły związek.

Warto też poznać relacje obserwatorów jego życia, które potrafią doskonale uzupełniać wiedzę o twórcy.