Urszula Kochanowska

Urszula  Kochanowska to konkretna bohaterka literacka, czyli Urszula, której Jan z Czarnolasu poświęcił wspaniałe wiersze („Treny”).

Piękna, utalentowana, posłuszna, skromna, pracowitością, kochająca rodziców, mądra, inteligentna, roztropna i bogobojna.

Wiersz Leśmiana („Urszula Kochanowska”) jest relacja Urszulki o tym , jak podjęła próbę ukształtowania nieba na obraz i podobieństwo ziemi.