Jak kiedyś malowano? [sztuka jaskiniowa]

Wiele tysięcy lat temu powstawały skalne malowidła, takie ówczesne obrazy. Ogólnie nazywa się je malarstwem jaskiniowym. Niektóre z nich przetrwały do dziś, dlatego wiemy, że ich tematy były zróżnicowane. Malowano najczęściej zwierzęta, np.

  • bizony,
  • mamuty,
  • konie,
  • bawoły.

Znacznie rzadziej przedmiotem zainteresowania tamtych artystów byli ludzie.

W Europie najstarsze zachowane obrazy naskalne znajdują się w Hiszpanii. Te prehistoryczne malunki można podziwiać w w jaskini El Castillo, według obliczeń badaczy liczą prawie 41 tysięcy lat.

Początkowo używano do malowania barwników naturalnych, w Australii na przykład był to  pierwotnie pigment, w miarę upływu lat  zastąpiono go „koloniami”  grzybów i bakterii. Obrazy te do dziś zachowały piękne, intensywne kolory. Później wykorzystywano znane także i nam farby olejne, akwarele, pastele.