Jak [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jak zaimek przysłowny względny Tak u nas, jak i u was.
zaimek przysłowny pytający Jak się nazywasz?
partykuła wzmacniająca Przyjedź jak najszybciej.