Jakby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jakby partykuła ograniczająca Był jakby zmieszany.
spójnik podrzędny warunku Jakby się dowiedział, to niech zadzwoni.