Jakiś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jakiś zaimek przymiotny nieokreślony Wyczuł jakiś  niepokój.