Jakiż, jakaż , jakież [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jakiż, jakaż, jakież wzmocniony zaimek jaki Jakiż to chłopiec zawrócił ci w głowie?