Jak kiedyś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jak kiedyś przysłówek Znowu było jak kiedyś.