Jakkolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jakkolwiek zaimek przysłowny nieokreślony Zrób to jakkolwiek i kwita.
spójnik podrzędny przyzwalający Został, jakkolwiek atmosfera była ciężka.