Jak najbardziej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jak najbardziej partykuła oceniająca Jak najbardziej popieram ten pomysł.