Jako [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jako spójnik uwydatniający funkcję, charakter czegoś Byłem tam jako młody człowiek.