Jak napisać ciekawe opowiadanie

  • Wybierz temat i nie zbaczaj z określonej drogi,
  • Zastosuj trójdzielną kompozycję – wstęp, rozwinięcie, zakończenie,
  • Posiłkuj się planem, ułatwia bowiem pracę,
  • Zachowaj układ przyczynowo-skutkowy, unikniesz chaosu,
  • Umieszczaj wydarzenia w czasie i przestrzeni,
  • Wprowadź postaci i dialogi,
  • Używa odpowiedniego czasu narracji i stosuj go w całej pracy.