Jak powstaje film…

Etapy powstawania filmu:

  • napisanie scenariusza (tj. stworzenie treści przyszłego filmu, przebiegu akcji),
  • opracowanie scenopisu (tj. opis poszczególnych scen i ujęć zdjęciowych),
  • planowany kosztorys filmu (tj.  rachunek ekonomiczny),
  • dobór aktorów, terminarz ich udziału w zdjęciach, zawarcie umów,
  • opracowanie wzorów kostiumów, planu dekoracji,
  • charakteryzacja aktorów,
  • zdjęcia utrwalone przez kamery filmowe, zgodne ze scenopisem, wizją reżysera, koncepcją operatora (tj. ustalonymi planami, zbliżeniami),
  • montaż (tj. wybór z różnych ujęć: scen, epizodów, części),
  • udźwiękowienie (tj. dobór odpowiedniego podkładu muzycznego, dopasowanie do obrazów, nastroju, danej epoki i akcji filmu),
  • praca w laboratorium na wykonaniem kopii filmu.