Jak powstał chleb… [z „Płomyczka” 1988, nr 24]

Warto niekiedy sięgnąć do czasopism swoich rodziców i dziadków sprzed lat. Proponujemy Wam artykuł Krystyny Tarnowskiej z Płomyczka  (16 – 31.XII.1988, nr 24). Lata odległe, ale temat aktualny, bo któż nie lubi chleba…