Jak to [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jak to wzmocniony zaimek jak w zdaniach pytających wykrzyknikowych Jak to tak można!
partykuła wzmacniająca Jak to, to już koniec?!