Jawnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jawnie przysłówek Krytykował ją jawnie.