Je [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
je forma biernika liczby pojedynczej zaimka ono Widział je, zbliżało się bardzo szybko.
forma biernika liczny mnogiej zaimka one Zaprosiła je , by poznały jej męża.