Jednakowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jednakowo przysłówek Ubrały się jednako.