Jak wrony

Kiedy wejdziesz między wrony zaczniesz krakać tak jak one.