Jakoby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jakoby spójnik podrzędny dopełniający Twierdzi, że jakoby go tam nie było.
partykuła wątpiąca W naszej szkole mają jakoby zmienić dyrektora.