Sam na sam [kłopotliwa części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
sam na sam przysłówek

(bez świadków)

Wybrali się na spotkanie sam na sam.
W znaczeniu rzeczownika To było kolejne spotkanie sam na sam.