Jamnik

To twoje gadanie jest tak kłamliwe jak jamnik długie, ale zawsze ma krótkie nogi.