Jan Apostoł i Ewangelista [patron chrześcijański]

 • Najmłodszy uczeń Jezusa, najbardziej przez niego lubianym
 • Był świadkiem cudów Jezusa.
 • Jemu powierzono przygotowanie Ostatniej Wieczerzy.
 • On jako jedyny towarzyszył Jezusowi w chwili śmierci na krzyżu i to jemu Jezus powierzył obowiązek opieki nad Marią.
 • Od roku 69 Jan prowadził działalność misyjną w Palestynie i Małej Azji.
 • Kierował gminami w Efezie, Smyrnie, Pergamonie.
 • Około 95 roku został uwięziony przez cesarza Domicjana.
 • Kiedy podano mu truciznę , Jan zneutralizował ją znakiem krzyża.
 • Domicjan kazał gotować skazańca we wrzącym oleju, ale Jan wyszedł z tego odmłodzony.
 • Bezsilny cesarz skazał go na wygnanie na wyspę Patmos, gdzie Jan stworzył swoją Apokalipsę.
 • W 96 roku, po śmierci swojego prześladowcy Jan wrócił do Efezu, gdzie zmarł śmiercią naturalną.

 • Święty Jan Apostoł i Ewangelista jest patronem:
  • teologów,
  • urzędników,
  • notariuszy,
  • rzeźbiarzy,
  • malarzy,
  • pisarzy,
  • księgarzy,
  • drukarzy,
  • introligatorów,
  • producentów papieru,
  • właścicieli winnic,
  • rzeźników,
  • siodlarzy,
  • szklarzy,
  • producentów luster,
  • grawerów,
  • wikliniarzy,
  • wytwórców świec.
 • Jest też patronem przyjaźni.
 • Wzywany jest w przypadkach:
  • zatrucia,
  • poparzenia,
  • chorób nóg,
  • padaczki,
  • gradobicia.
 • Do niego kierowane są prośby o dobre plony.
 • Dzień św. Jana Apostoła i Ewangelisty to 27 grudnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]