Jerzy [patron chrześcijański]

 • Urodził się w Kapadocji, w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej, w III wieku.
 • Wstąpił na służbę do legionów rzymskich.
 • Solidnie i sumiennie wykonywał swoje obowiązki, dlatego szybko awansował.
 • Jako bardzo młody człowiek został dowódcą legionu.
 • Zrezygnował ze swego stanowiska, kiedy nasiliły się prześladowania chrześcijan za czasów panowania cesarza Dioklecjana.
 • Majątek rozdał biednym i wdał się w polemikę z cesarzem.
 • Odpierał zarzuty stawiane chrześcijanom, ale niestety bezskutecznie.
 • Cesarz kazał go wtrącić do więzienia, gdzie przebywał przez 7 last poddawany ciężkim torturom.
 • W 304 roku skazał go na ścięcie toporem.
 • Święty Jerzy jest postacią popularną w Kościele Wschodnim.
 • Nazwa kopiejki pochodzi od umieszczanego kiedyś na rewersie wizerunku św. Jerzego na koniu z popią w ręku, a w języku rosyjskim rycerz z kopią to kopiejnik.

 • Imię Jerzy pochodzi od greckiego georgos = rolnik.
 • Święty Jerzy jest patronem:
  • żołnierzy,
  • rycerzy,
  • rusznikarzy,
  • kawalerzystów,
  • harcerzy,
  • skautów,
  • wszystkich ludzi mających związek z bronią.
 • Proszą go o wstawiennictwo chorzy:
  • na dolegliwości skórne,
  • ukąszeni przez żmiję.
 • Proszony jest o pomoc w przypadku epidemii.
 • Dzień św. Jerzego to 23 kwietnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]