Rytm akapitowy

  • Każda wypowiedź pisemna ma swoją dynamikę.
  • Uzyskuje ją między innymi poprzez przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych.
  • Raki zabieg  to rytm akapitowy.
  • Nie jest to rzecz obligatoryjna, dlatego nie w każdym tekście da si e go wskazać.