Kultura

 • Kultura to pojęcie pochodzące od słów colere = dbać, pielęgnować, cultura = uprawa, kształcenie.
 • Obejmuje wszystko, co stworzył człowiek.
 • Stanowi całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości.
 • Składają się na nią:
  • wytwory materialne,
  • wzory myślenia, postępowania, wartości, normy i zasady.
 • Składowe powiązane są z zżyciem jednostkowym i zbiorowym.
 • W obszar kultury wchodzą też wytwory i wzory określonych obszarów, np.
  • kultura regionalna,
  • kultura ogólnopolska.
 • Kulturę wyróżniają też takie elementy, jak:
  • obyczajowość,
  • stroje,
  • budowle,
  • język.
 • Kultura to bogactwo narodu, niezbędna jest więc dbałość o nią i troska o zachowanie dla przyszłych pokoleń.