„Na skalnym Podhalu” Kazimierz Przerwa-Tetmajer

 • Jest to cykl 40 opowieści powstałych pod wpływem fascynacji poety góralskim folklorem.
 • Przedstawiają one górali tatrzański i ich:
  • życie,
  • sposób
  • myślenia,
  • wierzenia,
  • obyczajowość.
 • Autor wykorzystał gwarę góralską, tworząc w ten sposób niesamowity klimat opowieści.
 • Utrwalił w ten sposób piękno i oryginalność mowy góralskiej.
 • Jednym z najbardziej znanych utworów cyklu jest  utwór „O Zwyrtale muzykancie”.
 • Utwór był wielokrotnie inscenizowany na scenach teatrów lalek.