Jan Boży [patron chrześcijański]

 • Urodził się w Portugalii.
 • Miał kilka lat, kiedy przygodnie poznany wędrowiec zachęcił go do poznawania świata.
 • Mały Jan uciekł z domu rodzinnego.
 • Tułał się , znosząc trudy i niebezpieczeństwa samotnej wędrówki.
 • Schronienie znalazł u mieszkańca miasta Oripeza.
 • Małego chłopca nazwał Janem otrzymanym od Boga.
 • W wieku 20 lat Jan opuścił opiekunów i zaciągnął sie do wojska.
 • Uczestniczył w wojnie hiszpańsko-francuskiej, stał z armią pod Wiedniem, był w Afryce i na Gibraltarze.
 • Po zakończeniu służby pracował jako księgarz.
 • Pewnego dnia usłyszał kazanie Jana z Avilii.
 • Pod jego wpływem zmienił swoje życie.
 • Bardzo wymownie żałował za grzechu, dlatego niektórzy zastanawiali się czy nie postradał zmysłów.
 • Umieszczono go w szpitalu dla umysłowo chorych, gdzie zetknął się z nieludzkim traktowaniem chorych psychicznie.
 • Po opuszczeniu szpitala podjął się na stale opieki nad chorymi.
 • Założył własny szpital, ktory utrzymywał z kwest.
 • Opiekował się też sierotami, ludźmi starymi, bezdomnymi i ubogimi.
 • Z czasem skupił wokół siebie towarzyszy, z którymi założył zakon bonifratrów.

 • Jan Boży zmarł w 1550 roku.
 • Jest patronem:
  • Granady,
  • chorych,
  • pielęgniarek.
 • Jest też opiekunem szpitali i służby zdrowia.
 • Dzień św. Jana Bożego to 8 marca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]