Jan Nepomucen [patron chrześcijański]

 • Urodził się 1348 roku.
 • Był notariuszem biskupim i proboszczem w Pradze.
 • Studiował w Padwie, skąd powrócił o Czech z dyplomem doktora prawa.
 • Zajmował wiele wysokich stanowisk w Kościele czeskim.
 • Kiedy wybuch spół między królem Wacławem Iv Luksemburskim a biskupem Pragi, Jan Nepomucen był mediatorem.
 • Ściągnął na siebie tym gniew króla, ktory go uwięził, a następnie kazał utopić w Wełtawie.
 • Wg innych źródeł rzeczywistą przyczyną gniewu królewskiego była zemsta za to, że swego czasu Jan Nepomucen odmówił ujawnienia treści spowiedzi królewskiej małżonki Zofii.

 • Święty Jan Nepomucen jest:
  • patronem Pragi,
  • spowiedników,
  • jezuitów,
  • szczerej spowiedzi,
  • dobrej sławy,
  • tonących.
 • Jest orędownikiem podczas powodzi.
 • Dzień św. Jana Nepomucena to 21 maja.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]