Janion Maria

Maria Janion

(24.12.1926, Mońki pod Wilnem)

Historyk literatury, krytyk literacki, profesor,  autorka wielu publikacji na temat kultury XIX i XX wieku.

Należy do najwybitniejszych polskich historyków literatury.

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie łódzkim, na którym także pracowała u prof. Stefana Żółkiewskiego (krytyka i historyka literatury, redaktora „Kuźnicy”). Pracowała również na uniwersytetach w Warszawie i Gdańsku oraz Instytucie Badań Literackich, członkini  PAN i PAU.

Badaczka polskiego oraz europejskiego romantyzmu, twórczyni własnego, osobistego rozumienia romantyzmu (szczególne znaczenie swobody i wolności w każdym jej wymiarze).

Jej wizja romantyzmu, zapisana w licznych publikacjach, w sposób zasadniczy uformowała współczesne postrzeganie tej epoki.

Wybrane książki M. Janion to:

 • „Lucjan Siemieński, poeta romantyczny” (1955),
 • „Zygmunt Krasiński, debiut i dojrzałość” (1962),
 • „Romantyzm. Studia o ideach i stylu” (1969),
 • „Humanistyka: Poznanie i terapia” ( 1974),
 • „Gorączka romantyczna” (1975),
 • „Odnawianie znaczeń” (1980),
 • „Czas formy otwartej” (1984),
 • „Wobec zła” (1989),
 • „Życie pośmiertne Konrada Wallenroda” (1990),
 • Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów” (1991),
 • „Kuźnia natury” (1994),
 • „Kobiety i duch inności” (1996),
 • „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś” (1996),
 • „Płacz generała. Eseje o wojnie”  (1998).
 • „Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi” (2000),
 • „Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium z historii poezji i mentalności” (2001(,
 • „Żyjąc tracimy życie: niepokojące tematy egzystencji” (2001),
 • „Wampir: biografia symboliczna, słowo/obraz terytoria” (2002).