Niedawno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niedawno przysłówek Niedawno wyły syreny.