Niedaleko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niedaleko przysłówek Wybraliśmy się niedaleko Kielc.
przyimek Zauważyłam go niedaleko szkoły.