Niechcący [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niechcący przysłówek Niechcący poruszył bolesny temat.