Niecnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niecnie przysłówek Niecnie postąpił z przyjaciółmi.