Niechaj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niechaj partykuła rozkazująca (archaizm) Niechaj zbiorą się wszyscy.