Niech [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niech partykuła rozkazująca Niech Kuba to zrobi.