Nie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nie partykuła przecząca Nie wolno tego ruszać.
funkcjonująca obok je  forma biernika liczby pojedynczej zaimka ono Zapytał o nie nauczyciela.
funkcjonująca obok je forma biernika liczby mnogiej zaimka one Książki były wysoko, poprosił więc o nie nauczyciela.