Niczym [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niczym forma narzędnika i miejscownika zaimka nic Nie  zajmował się niczym.
spójnik używany w wyrażeniach porównawczych Biegał po pokoju niczym zranione zwierzę.